Üvegzseb

A Heim Pál Gyermekkórház helyzete 2010. április

A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Felügyelő Tanácsa 2010. március 23-án meghallgatta a kórház főigazgatójának, Prof.Dr.Harmat György és gazdasági igazgatójának, Osztrovszki Géza beszámolóját a 2009-es gazdasági évről.

Mindkét napirendi pontot- tekintettel a résztvevők számára - szimpátia szavazással elfogadta a Felügyelő Tanács.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Független Könyvvizsgálói jelentése szerint a 2009. évi költségvetési beszámoló, melyet a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítettek el, a kórház pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A 2009-es év végére a kórház által nyújtott többletteljesítés eredményeképpen az intézmény adósság állományát részben sikerült konszolidálni. Ugyanakkor a még mindig fennálló több száz milliós szállítói tartozás kifizetésére nem kerülhetett sor, mivel az intézmény finanszírozása csak kb. kétharmad arányban fedezi a szükséges kiadásokat.

A pénzügyi beszámoló bemutatta a megtett intézkedéseket, ezen belül szükségessé vált az adósságállomány egy részének átütemezése is.

Bevételeink három fő forrásból tevődnek össze:

 • OEP finanszírozás
  Az előző évi finanszírozáshoz képest 439.044 eFt-os, tehát közel 10,63%-os elmaradást mutat.
 • Önkormányzati támogatás és működési bevétel.
 • A civil szféra támogatása, (egyének és alapítványok).

Az utóbbi években többször volt finanszírozási változás.

 • Először a TVK bevezetésével egy időben degressziós sávok kerültek meghatározásra, tehát a TVK feletti teljesítményt csökkentett összegben, de mégis valamilyen módon finanszírozták (60-30-15%).
 • 2007. áprilisában a finanszírozási változás egy felülről korlátos TVK bevezetését eredményezte, mely a kórház korábbi teljesítéséhez és a régióban ellátott feladatához képest igen alacsonyan lett megállapítva.
 • A meghatározott teljesítményen felül ellátott gyermekek gyógyításáért az intézmény nem kap finanszírozást. Ez folyamatosan növekvő veszteséget okoz.

A Heim Pál Gyermekkórház 2009-ben is Budapest és a Közép-Magyarországi Régió gyermek lakosságának legnagyobb hányadát (54-66%) ellátó, az ország legnagyobb gyermekkórháza, legszélesebb spektrumú gyermekellátó központja és szakember bázisa.

 • 22 fekvőbeteg osztályon 449 aktív ágyon közel 27 000 fekvőbeteg,
 • 62 ambulancián közel 470 000 járóbeteg,
 • a 2 laboratóriumban 100 000 járóbeteg ,
 • a 2 rtg-ben 37 000 járóbeteg,
 • 4 UH vizsgálóban 18 000 járóbeteg,
 • a CT-ben közel 6000 beteg vizsgálata ,
 • a járóbeteg ambulanciákon kb. 2 000 000 beavatkozás történik évente

Ezt az óriási feladatot 260 orvos, 610 ápoló és asszisztens, 4 gyógyszerész és 11 gyógytornász közreműködésével végezzük, munkájukat 289 gazdasági, műszaki és technikai dolgozó segíti.

Speciális feladatként 52 nevelőotthon orvosi felügyeletét és szükség esetén szakellátását vállaltuk.

Az intézmény 2009-ben a gyermekgyógyászatban egyedülállóan sikeres beruházásokat és fejlesztéseket végzett.


A legjelentősebb fejlesztés, mely átadásra került a G épület.

A Heim Pál Kórház Fejlesztéséért Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat együttműködése kapcsán készült, közel 1,5 millárd Ft értékű beruházás, az Üllői úti Belgyógyászati tömb G.épülete, ahol a Belgyógyászati- és a Gasztroenterológiai- és Nephrológiai Osztályok , a Belgyógyászati Diagnosztikai Egység (Endoszkópia, SIDS Központ, Alvás Központ ) a Gyógytornaterem és a Tudományos Igazgatás kaptak elhelyezést.

Az épület a csecsemő-és gyermek ellátás területén a kor követelményeinek megfelelően a fővárosban egyedülálló, magas színvonalú, és európai szintű beteg -és szülő elhelyezésre nyújt lehetőséget.

Az év végén befejeződött az önálló Gyermekpszichiátriai Központ átadása a Delej utcában. Az Országos Pszichiátriai Intézet bezárását követően, szakmai többlet feladatként megtörtént az OPNI Gyermekpszichiátriai Osztályának befogadása, és korábbi feladatának teljes körű átvétele.

Az önálló, egyedi tervezésű, modern, biztonságos és a gyermekek számára kialakított épület kielégíti a speciális igényeket, és kórházunk biztosítja a teljes körű gyermekgyógyászati szakmai hátteret is.

A feladatot a 15 aktív és 15 rehabilitációs pszichiátriai ágy, a nappali ágyak és a járóbeteg szakrendelés kialakításával együtt, a Delej utcai Vérellátó épületének teljes átalakításával, 2009. decemberre rekord idő alatt hajtottuk végre.

2009-ben a Fővárosi Önkormányzat támogatásával befejeződött a Faludi utcai Fővárosi Gyermek-és Serdülő Menthálhigiénés Központ felújítása. A Delej utcai gyermekpszichiátriai szakrendelés és a korábbi Faludi utcai szakrendelés összevonása révén nemcsak szakember -és feladat koncentrációt hajtottunk végre, hanem egységessé vált a fővárosi gyermekpszichiátriai járóbeteg ellátás szakmai felügyelete is. Az eredeti infrastruktúra átalakításával a betegek számára kényelmesebb, a fogyatékosok fogadására is alkalmas rendelőt alakítottunk ki.

2009. decemberre a Fővárosi Önkormányzat támogatásával elkészült a Fővárosi Gyermekfogászati és Módszertani Központ (Smile Center). Ezt követően megtörtént a Huba utcai, és a Zoltán utcai telephely felszámolása is.Kialakítottuk a fővárosban hiányt pótló fogyatékos gyermek fogászati-és fogszabályozó, valamint szájsebészeti ellátás járóbeteg-és fekvőbeteg ellátásának szakmai feltételeit és intézményi hátterét. Megtörtént a fogászati prevenció és a gyermekfogászatok egy telephelyre történő összevonása.


2009. decemberre az intézmény elérte, hogy az országban egyedülálló módon, a felnőtt ellátástól független, SO1 minősítéssel befogadott és működő Gyermeksürgősségi Osztállyal rendelkezik.

A Sürgősségi Osztály a nap 24 órájában folyamatosan fogadja az akut betegeket és a vizsgálatot követően vagy 24 órán belüli végleges kezelést nyújtunk a gyermekeknek, és hazamehetnek vagy további kezelésre valamelyik kórházi osztályra kerülnek áthelyezésre. Az osztály végzi a többi akut ügyeletre való betegirányítást, és koordinálja a két nagy telephely közötti betegforgalmat is.

1998. szeptemberben kezdődött meg az integrált minőségügyi és környezetirányítási rendszer kiépítése a kórházban. Jelenleg 4 tanúsított rendszerrel rendelkezik a Heim Pál Gyermekkórház, melyek 2008. év végén kiterjesztésre kerültek a Madarász utcai fekvőbeteg és a Gyöngyösi utcai járóbeteg ellátó részlegekre is, ezek továbbfejlesztése 2009-ben megtörtént.

Ezzel befejeződött a két kórházrész minőségügyi összevonása, és a legmagasabb szintű tanúsítása. (ISO 9001:2008, ISO 14001:2001, MES).

Kórházunk alapítványi támogatások nélkül a jelenleg megszokott, és elvárt betegellátás mennyiségi és minőségi teljesítményét nem tudná biztosítani. Az alapítványok az épületek fejlesztésében, az eszközök pótlásában, ill. a speciális gyermekellátáshoz szükséges új technikai feltételek biztosításában nyújtanak segítséget. Hozzájárulnak a gyermekbarát környezet kialakításához (dekoráció, bútorok, játszóterek).